Thursday, February 19, 2009

Tajuk Perbincangan

Tajuk Perbincangan dan Pembentangan Berkumpulan

Topik: Sektor Ekonomi Utama: Pertanian

1. Jelaskan jenis dan ciri-ciri sistem pertanian di Malaysia.

2. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian di Malaysia.

3. Huraikan kepentingan sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara Malaysia.

4. Jelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian di Malaysia.

5. Bincangkan langkah-langkah yang diambil untuk memajukan sektor pertanian di Malaysia.

6. Huraikan kesan negatif aktiviti pertanian terhadap alam sekitar.

7. Bincangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan negatif aktiviti pertanian terhadap alam sekitar.

No comments:

Post a Comment