Sunday, February 22, 2009

Jenis dan Ciri Sistem Pertanian di Malaysia

Terdapat 4 jenis sistem pertanian di Malaysia, iaitu;

i. Sistem pertanian pindah
ii. Sistem pertanian sara diri
iii. Sistem pertanian kebun kecil
iv. Sistem perladangan ekstensif

i. Sistem Pertanian Pindah
Sistem pertanian pindah ialah sistem pertanian tradisional yang ringkas dan berkonsepkan pindah tapak. Tapak pertanian sering dipindahkan mengikut tahap kesuburan tanah. Ia biasanya diamalkan oleh masyarakat pribumi di Malaysia.

Ciri-ciri Sistem Pertanian Pindah

a) Jenis tanaman - tanaman jangka pendek seperti keledek, jagung, ubi kayu, padi huma dan binatang ternakan.

b) Taburan dan lokasi - tertumpu di kawasan pedalaman Pahang, Perak , Kelantan, Sabah dan Sarawak.

c) Skala operasi - melibatkan kawasan yang kecil, iaitu antara 1/2 hingga 1 hektar.

d) Orientasi pengeluaran - hasil keluaran adalah untuk kegunaan diri sendiri dan ahli keluarga sahaja.

e) Pemilikan dan pengurusan - tiada hak milik individu ke atas kawasan pertanian. Kawasan pertanian dibuka mengikut arahan ketua puak dan diusahakan secara bergotong-royong. Semua anggota keluarga terlibat dan mempunyai tugas mengikut kemampuan masing-masing.

f) Kaedah pengeluaran dan penggunaan teknologi - penggunaan kaedah dan peralatan tradisional seperti kapak, cangkul dan tenaga haiwan. Sistem pertanian ini juga bergantung sepenuhnya kepada persekitaran fizikal seperti air hujan dan baja organik hasil pembakaran sisa tumbuhan yang ditebang.

ii. Sistem Pertanian Sara Diri Intensif

Sistem pertanian ini dijalankan secara giat dengan mengkhusus kepada satu jenis tanaman utama sahaja, iaitu padi sawah di samping beberapa jenis tanaman luar musim seperti keledek, jagung dan sayur-sayuran. Hasil tanaman hanya untuk keperluan keluarga sahaja dan akan dijual sekiranya ada lebihan.

Ciri-ciri Sistem Pertanian Sara Diri Intensif

a) Jenis tanaman – terdapat dua sistem penanaman, iaitu monokultur (tanaman sejenis) dan multikultur (tanaman pelbagai jenis)

b) Taburan dan lokasi – tertumpu di lembah sungai yang subur dan mempunyai bekalan air yang mencukupi seperti Dataran Kedah, Delta Kelantan dan Dataran Kerian.

c) Skala operasi – keluasan tanah pertanian antara 1 hingga 1.5 hektar sahaja dan diusahakan secara individu.

d) Orientasi pengeluaran – hasil tanaman hanya untuk keperluan keluarga sahaja dan akan dijual sekiranya ada lebihan. Namun, di Malaysia semua hasil pertanian dijual untuk mendapatkan subsidi harga padi.

e) Ciri buruh dan modal – sistem pertanian ini masih berintensifkan buruh walaupun sudah ada penggunaan jentera. Petani masih dibelenggu kemiskinan menyebabkan penggunaan modal juga kecil. Bantuan kerajaan diperlukan melalui pemberian baja, racun serangga dan khidmat nasihat.

f) Kaedah pengeluaran dan penggunaan teknologi – menggunakan kaedah tradisional dan moden seperti penggunaan jentera, baja kimia dan racun serangga. Kemudahan asas seperti sistem pengairan juga disediakan.

iii. Sistem Pertanian Kebun Kecil

Sistem pertanian ini melibatkan penanaman tanaman bukan bijirin dan bersifat separuh komersial, iaitu campuran antara tanaman untuk jualan dan untuk kegunaan sendiri.

Ciri-ciri Sistem Pertanian Kebun Kecil

a) Jenis tanaman – tanaman jualan seperti getah dan kelapa sawit serta buah-buahan.

b) Taburan dan lokasi – meliputi kawasan kaki bukit dan kampung tradisional.

c) Skala operasi – keluasan kebun kurang daripada 40 hektar (100 ekar) dan berubah-ubah mengikut jenis perkebunan yang diusahakan.

d) Orientasi pengeluaran – matlamat pengeluaran adalah untuk jualan dan kegunaan sendiri.

e) Pemilikan dan pengurusan – tanah pertanian dimiliki secara individu dan diusahakan oleh ahli keluarga. Pengurusan kebun bergantung kepada jenis kebun, iaitu kebun yang diuruskan secara individu diuruskan secara tradisional manakala kebun jenis berkelompok diuruskan secara mini estet.

f) Kaedah pengeluaran dan penggunaan teknologi – penggunaan teknologi dalam sistem torehan, penggunaan baja kimia dan racun serangga di kawasan yang diuruskan secara mini estet. Kawasan kebun kecil individu masih menggunakan kaedah tradisional kerana kekangan modal.

iv. Sistem Perladangan Ekstensif

Sistem ini berkonsepkan komersial sepenuhnya. Hasil tanaman adalah untuk jualan dan mementingkan keuntungan.

Ciri-ciri Sistem Perladangan Ekstensif

a) Jenis tanaman – getah, kelapa sawit atau nanas.

b) Taburan dan lokasi – tertumpu di kawasan hutan yang diteroka dan kawasan pembangunan wilayah seperti KESEDAR, KETENGAH dan DARA.

c) Skala operasi – melibatkan keluasan melebihi 40 hektar.

d) Orientasi pengeluaran – hasil pertanian untuk jualan sepenuhnya sama ada di dalam atau luar negara.

e) Modal, pemilikan dan pengurusan – menggunakan modal yang besar kerana melibatkan kos pengurusan yang tinggi. Biasanya ia melibatkan pelaburan syarikat swasta seperti GUTHRIE, SIME DARBY dan DUNLOP serta agensi kerajaan seperti FELDA, FELCRA dan Tabung Haji.

f) Kaedah pengeluaran, penggunaan teknologi dan buruh – penggunaan teknologi moden dalam semua peringkat bagi meningkatkan pengeluaran dan memantapkan pengurusan. Namun, pergantungan kepada tenaga buruh masih tinggi sehingga terpaksa menggunakan tenaga kerja kontrak terutama bagi peringkat bawahan.

4 comments: